img

Projekt „Mandeks IKT“

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Mandeks d.o.o.; OIB: 12645420537, Matoševa 8; 21210 Solin

Kratki opis projekta
Tvrtka Mandeks d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Mandeks IKT“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP – a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.), a kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.
Projekt ulaganja odnosi se na implementaciju u potpunosti integriranog CRM sustava koji omogućuje praćenje svih aktivnosti vezanih uz pojedine organizacijske jedinice i općenito internu organizaciju poslovanja, a u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu te poboljšanja poslovnih rezultata. Implementacija novog sustava vršiti će se u više faza, a rezultirati će, između ostalog, olakšanim i automatiziranim praćenjem odnosa s poslovnim partnerima, brzim pristupom ključnim informacijama o kupcima, asortimanu i konkurenciji, uspješnim upravljanjem poslovnim procesima, planiranjem i pregledom radnog vremena zaposlenika, potpunom integracijom sve dokumentacije u poslovanju, znatno poboljšanim odnosom prema kupcima zahvaljujući brzoj reakciji na tržišne promjene te povećanjem profitabilnosti poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta je 857.475,00 HRK, prihvatljivi troškovi iznose 623.165,00 HRK, a očekivana bespovratna potpora iznosi 405.057,25 HRK. Procijenjeno vrijeme trajanja provedbe projekta je 12 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta
Projekt se provodi od 15. siječanja 2019. godine do 15. siječanja 2020. godine.

Opći cilj projekta
Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Svrha projekta (specifični ciljevi)
1) Povećanje ulaganja poduzeća u napredna IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa – provedbom projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća u IKT i ostvariti doprinos razvoju informacijskog društva
2) Unapređenje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću – provedbom projekta poduzeće će unaprijediti 12 poslovnih procesa
3) Povećanje konkurentnosti poduzeća – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 10% u 2. godini nakon godine završetka projekta
4)Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću – uz očuvanje radnih mjesta planira se zaposliti 4 nova/e djelatnika/ice kao rezultat projekta

Očekivani rezultati projekta

1) Uspješno implementiran u potpunosti integrirani CRM sustav u poslovanje poduzeća
2) Uspješno provedena edukacija zaposlenika za rad na naprednom IKT rješenju
3) Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
4) U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru obavezan provesti

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 857.475,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 623.165,00 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 405.057,25 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Moniku Marković na: m.markovic@mandeks.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779