img

Projekt „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom tvrtke Mandeks“

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Mandeks d.o.o.; OIB: 12645420537, Matoševa 8; 21210 Solin

Kratki opis projekta
Tvrtka Mandeks d.o.o. provodi projekt „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom tvrtke Mandeks“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.14), a kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

Projekt ulaganja odnosi se na uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. U svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu te poboljšanja poslovnih rezultata, predmetnim projektom poduzeće Mandeks d.o.o. će uvesti međunarodno priznate norme ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2015 Sustav upravljanja okolišem te IATF 16949:2016 Sustavi upravljanja kvalitetom u autoindustriji, čime će se poboljšati kvaliteta poslovanja, omogućiti punopravan nastup na automobilskom tržištu i olakšan pristup ciljnim tržištima te će se potaknuti konkurentnost poduzeća. Navedenim će se povećati konkurentnost te ostvariti rast i razvoj tvrtke Mandeks.

Ukupna vrijednost projekta je 547.350,00 HRK, prihvatljivi troškovi iznose 457.350,00 HRK, a očekivana bespovratna potpora iznosi 297.277,50 HRK. Procijenjeno vrijeme trajanja provedbe projekta je 12 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta
Projekt se provodi od 29. kolovoza 2018. godine do 29. kolovoza 2019. godine.

Opći cilj projekta
Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Svrha projekta (specifični ciljevi)
1) Povećanje konkurentnosti poduzeća Mandeks d.o.o. za nastup na domaćem i inozemnim tržištima.
2) Povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća Mandeks d.o.o. u dostizanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti
3) Povećanje kompetentnosti te povećanje učinkovitosti zaposlenika poduzeća Mandeks d.o.o.

Očekivani rezultati projekta

1) Uspješno uvedeni sustavi upravljanja ISO 9001:2015; IATF 16949:2016; ISO 14001:2015 u poslovanje poduzeća
2) Uspješno provedena edukacija zaposlenika za implementiranje sustave upravljanja
3) Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
4) U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti

Ukupna vrijednost projekta iznosi:547.350,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 457.350,00 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 297.277,50 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Moniku Marković na: m.markovic@mandeks.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779